pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Trajecten

Trajecten

 

Verbindend gezag op school

“Wij willen verbindend gezag als basishouding bij onze leerkrachten, zodat we ons handelingsbekwaam voelen in de omgang met lastig gedrag en ook kunnen voorkomen dat problemen escaleren.” Het is een vraag waar veel scholen bij ons komen.

Het traject ‘Verbindend gezag op school’ leert teams te werken vanuit de attitude die past bij Verbindend gezag: vriendelijkheid en vastberadenheid. Het biedt scholen de gelegenheid om preventief te werken en te voorkomen dat grotere problemen (zoals ‘lastige groepen’) ontstaan. Separaat aan de teamtrainingen vindt een traject plaats met de 'werkgroep verbindend gezag'; een afvaardiging van het team dat bereid is de kar te trekken en de methodiek ‘levend’ houdt binnen de school. Het werken met een werkgroep vergroot de duurzaamheid van het traject en voorkomt dat het een ‘eendagsvlieg’ is.

Het team (in de breedste zin van het woord: dus ook de administratief medewerker, conciërge etc.) raakt bekend met de vijf pijlers van geweldloos verzet, waarop verbindend gezag is gebaseerd. Deze pijlers zijn: de-escaleren, aanwezigheid, (herstel van de) relatie, support en begrenzen. Het team leert hoe zij kan werken vanuit het collectieve gezag: “Wij zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen van de school.”

De eerste aandacht gaat uit naar het vormen van een collectief als team: welke steun heb je van je collega’s nodig? In een niet-oordelende, veilige atmosfeer wordt met elkaar gedeeld wat zorgen zijn en op welke manier hierop (veelal vanuit een automatisme) wordt gereageerd. Deelnemers werken vanaf de start van het traject met hun eigen casus, zodat wat geleerd wordt in de training direct kan worden toegepast in de praktijk. Iedereen ontvangt een werkboek, met daarin nadere informatie, aanvullende opdrachten en een grote hoeveelheid aan praktijkvoorbeelden. Zij krijgen toegang tot het intranet -een beveiligd deel op deze website- zodat zij contact kunnen leggen met andere scholen die ook werken vanuit Verbindend gezag en een nog groter collectief ontstaat.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Geweldloos verzet in de klas

“De situatie is niet langer houdbaar, we hebben alles al geprobeerd en niets werkt. Kinderen gaan met tegenzin naar school en de leerkracht is overbelast.” Een vraag die we vaak krijgen en waarop ‘Geweldloos verzet in de klas’ een antwoord geeft.

In dit traject wordt gewerkt met een supportteam, die wordt samengesteld door de leerkracht van de betreffende groep. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar de leerkracht: wat heeft hij/zij nodig om weer in zijn kracht te staan? Niet in de minste plaats is dit naast een luisterend oor vaak praktische support: vele handen maken licht werk. Hierdoor ontstaat aan het begin van het traject voor de leerkracht ‘verlichting’.  De leerkracht en het supportteam worden opgeleid in de methodiek, waarna vervolgens de ouderavond plaatsvindt. De ouderavond is een belangrijk moment. De ouders ervaren namelijk dat de leerkrachten met hen willen samenwerken, in het belang van de kinderen. Er is openheid over wederzijdse zorgen en verwachtingen en er wordt een actieplan gemaakt. De ouders en leerkrachten zitten in hetzelfde schuitje.

De leerlingen krijgen een aankondiging te zien, waarin vertelt wordt wat er van hen wordt verwacht en dat er samengewerkt wordt met leerkrachten en ouders. Er worden klassenvergaderingen gehouden, waarin de kinderen nauw betrokken worden bij het proces. 

Support is een belangrijk aspect om geweldloos verzet vol te blijven houden. Het supportteam is op school aanwezig. Wij zijn op afroep beschikbaar en blijven gedurende het traject nauw betrokken. De deelnemers ontvangen het werkboek en lesmateriaal voor de klassenvergaderingen.

Neem contact op

Individuele coaching

“Ik voel mij steeds vaker machteloos en voel me meer politieagent dan leerkracht.” Leerkrachten die merken dat zij handelen vanuit ‘onmacht’ i.p.v. ‘kracht’ kunnen individueel worden gecoacht. Er is aandacht voor interactiepatronen die zijn ontstaan en de (automatische) manier waarop zij reageren. Soms is het zo dat in het kader van ‘support’ een of meerdere collega’s worden uitgenodigd bij de gesprekken. De leerkracht leert weer te handelen vanuit zijn kracht.

Meld je aan

Bezemklas

“En hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe leerkrachten ook meegaan in Verbindend gezag?”. Een veelgehoorde en terechte vraag. We organiseren meerdere keren per jaar een zogenaamde bezemklas; leerkrachten van verschillende scholen (waar gewerkt wordt vanuit Verbindend gezag) worden in een dagdeel getraind in de basisprincipes van Verbindend gezag.

De eerstvolgende bezemklas is op: (datum is nog niet bekend).

U kunt zich hier aanmelden.

Meld je aan

Verbindend gezag in het onderwijs

'It takes a village to raise a child.' 
 
Hoe zorg je ervoor dat je de relatie met kinderen behoudt wanneer er sprake is van (complexe) problematiek? Hoe kan je ervoor zorgen dat je een leraar bent voor alle leerlingen en niet alleen voor hen die jouw aandacht opeisen? Onze overtuiging is dat het gedachtegoed van Verbindend gezag erkenning geeft aan de vaak complexe taken van leerkrachten. Het normaliseert gevoelens van machteloosheid en biedt handreikingen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Bovenal is het een pedagogische basishouding, dat maakt dat we - door samen te werken - voor leerlingen het verschil kunnen maken. Iedere leerling verdient het om zich veilig te voelen. Iedere leerling verdient een goede relatie met de leerkracht.

Wil je graag meer weten over Verbindend gezag in het onderwijs? Ben je nieuwsgierig naar de praktische toepasbaarheid ervan? 

Binnenkort volgt er een nieuwe datum voor in het schooljaar 2022/2023.

Gedurende deze middag behandelen we de volgende onderwerpen:

- Verbindend gezag in de praktijk
- Geschiedenis en definitie van autoriteit
- Illusie van controle
- Ankerfunctie en waakzame zorg
- De uitgestelde reactie: smeed het ijzer als het koud is
- Escalatiepatronen
- De houding van Verbindend gezag

Wij vinden het waardevol dat er ook ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Zij delen op welke manier Verbindend gezag voor hen van betekenis is in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

De kosten bedragen € 30,00 per persoon, exclusief btw. Er is een maximum van 50 deelnemers. Dus vol=vol!

We hopen van harte dat je erbij zult zijn! Je kunt je opgeven via: info@krachtvangezag.nl

U kunt zich hier aanmelden.

Meld je aan