pijl

Symposium 29 maart: Verbindend gezag® en Bouwen aan een krachtig netwerk.

een brug slaan tussen onderwijs en zorg

 

‘Wij zijn hier en werken samen. We geven jou niet op, we geven ook niet toe.’  We gunnen jeugdigen deze boodschap van de volwassenen om hen heen. Een krachtig netwerk biedt steun, in de eerste plaats voor de leden van het netwerk zelf. Wat hebben zij nodig, om de jeugdige te kunnen geven wat hij/zij nodig heeft?

Een krachtig netwerk erkent de complexiteit van de problematiek, verdraagt samen kwetsbare gevoelens en onderzoekt waar zij invloed op kunnen uitoefenen. In dit symposium slaan we een brug tussen onderwijs en zorg. Ouders/verzorgers, leraren, jeugdzorg/GGZ- medewerkers: van harte welkom!

Programma:

14:30 Inloop koffie & thee

15:00 Erik en Eefke Faasen, Opening symposium

15:30 Carla Stals, Mensenhandel en de kracht van Verbindend gezag®

16:30 Patricia Kleverwal, Bruggen slaan in de praktijk, ervaringsverhaal van een schoolleider en (pleeg)moeder

17:00 Pauze met soep en broodjes

18:00 Jeroen Wierstra, De kracht van de ontmoeting

18:30 Debbie Kessels, Goed spreken is goud. Verbinding en taal bij complexe problematiek

19:30 Erik en Eefke Faasen, Afronding symposium

Datum en locatie: 29 maart 2023 van 15:00 - 20:00 bij Landstede, Dokterspad 2, te Zwolle.

Accreditatie: Accreditatie voor SKJ registratie is aangevraagd.

Toelichting programma en sprekers:

Carla Stals

verbindend gezag carla

Carla Stals is meer dan 10 jaar gespecialiseerd in Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet. Zij is eigenaar van ‘0-100’ en ‘Helse Liefde’. Zij ondersteunt (pleeg)ouders, professionals, leerkrachten en schoolteams in het aanpakken, voorkomen en omgaan met moeilijk gedrag bij jongeren. Het versterken van innerlijke kracht, herstel van relatie, gezag neerzetten vanuit een collectief, verzet als “strijd” in het belang van het kind, de 'illusie van controle', doen wat je zegt en zeggen wat je doet … zijn belangrijke thema’s in de begeleiding. Carla werkt al ruim 30 jaar met kinderen, (pleeg)ouders en hun schoolcontext en put uit een schatkist van ervaringen.

Mensenhandel en de kracht van Verbindend Gezag

Carla legt in haar bijdrage de verbinding tussen mensenhandel / loverboyproblematiek en de kracht van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet voor ouders èn opvoeders èn school. Je kunt het namelijk niet alleen!

Patricia Kleverwal

verbindend gezag IMG 0715

Patricia Kleverwal is schoolleider. Zij heeft als groepsleerkracht jarenlange ervaring in het basisonderwijs. Zij is een bruggenbouwer: ‘It takes a village’ is haar overtuiging. Deze spreuk hangt dan ook zichtbaar op de school waar zij werkt.

Ervaringsverhaal van bruggen slaan

Patricia deelt een persoonlijke ervaring, samen met een (pleeg)moeder. Zij delen de zoektocht in het vormen van een netwerk: wat heb je van elkaar nodig om samen om het kind heen te staan?

Jeroen Wierstra

verbindend gezag IMG 0713

Jeroen Wierstra werkt in het Lorentzhuis, als systeemtherapeut /dramatherapeut met koppels, ouders, gezinnen en families. Naast gezin- en relatietherapeut is hij NVRG-erkend docent en supervisor. In zijn therapie staat samenwerking en gelijkwaardigheid centraal. Een belangrijk uitgangspunt binnen zijn werk is het creëren van een situatie die spannend maar tevens veilig genoeg is om, in dialoog met elkaar, het te kunnen hebben over dingen die soms moeilijk (of zelfs helemaal niet) bespreekbaar zijn: samen met elkaar zoeken naar mogelijkheden en te leren om om te kunnen gaan met zorgen en/of moeilijkheden die worden ervaren. Daarbij is aandacht voor de ruimere context waarbinnen deze zorgen en moeilijkheden zich voordoen.In zijn werk maakt hij, indien van toepassing, gebruik van drama, non-verbale technieken en audiovisuele middelen. Naast zijn werk als therapeut geeft hij opleiding, training, supervisie, lezingen en workshops in binnen- en buitenland.

De kracht van de ontmoeting

Jeroen zet het publiek aan het denken en in beweging. Minder praten, meer ervaren en voelen. ‘Kom van je stoel en doen’ is het devies.

Debby Kessels

verbindend gezag IMG 0712

Debby Kessels heeft ruim 15 jaar ervaring in de jeugdzorg, waarna ze vanuit haar eigen bedrijf ‘Opvoeden is Teamsport’ trainingen in het onderwijs, kinderopvang en jeugdzorgorganisaties geeft die gebaseerd zijn op o.a. trauma, hechting en Verbindend gezag® en Geweldloos verzet.

Debby herkent de zoektocht naar ‘Hoe doen we het samen?’ Zij zag frustraties en onmacht bij alle partijen rondom de jeugdige. En toch wil iedereen hetzelfde, namelijk dat een kind goed in zijn vel zit. Het is haar doel om op laagdrempelige wijze de verbinding tussen alle partijen te versterken, te behouden en om iedereen in zijn of haar kracht te zetten. Dat is geen one size fits all trucje. Het vraagt om tools en vaardigheden waarmee je als ouder, verzorger, hulpverlener of leerkracht ontdekt hoe iets voor JOU werkt en welke houding bij jou past.

Goed spreken is goud. Verbinding en taal bij complexe problematiek.

Debby gaat in haar bijdrage in op de kracht van verbinding en taal. Welke aannames staan een goede samenwerking in de weg? Hoe kan polariserende taal plaatsmaken voor verbindende taal?

Aanmelden: De kosten voor het symposium bedragen € 95,00 p.p. exclusief btw. U kunt zich tot 16 maart aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Meld je aan

 

Kracht van Gezag

  • Hoe geef ik vorm aan mijn gezag?
  • Hoe stel ik grenzen, zonder dat het de relatie schaadt?
  • Waar ligt de sleutel tot verandering?
     

Het zijn enkele vragen die veel voorkomen op het gebied van gezag. Of dat nu in je rol als ouder, onderwijsprofessional of leidinggevende is, velen van ons zijn zoekende naar een manier waarop we invulling kunnen geven aan ons gezag, zonder te vervallen in de traditionele autoriteit. Een onderwerp dus wat aandacht verdient, omdat het de verhoudingen tussen mensen regelt en bijdraagt aan een veilig klimaat.

We vertellen je op deze site graag meer over Verbindend gezag®  en hoe het wat ons betreft een antwoord kan geven op gezagsvraagstukken. 

Erik en Eefke